symp


เฉลยแฟนพันธุ์แท้รัฐธรรมนูญ


แฟนพันธุ์แท้รัฐธรรมนูญเป็บบททดสอบสำหรับผู้เล่นคนเดียว (ข้อมูลในบททดสอบถูกต้องทั้งหมด)

เมื่อผู้เล่นกากบาทลงในช่องที่ตัวเองเลือกติดต่อกัน 5 ช่อง ไม่ว่าจะเป็นแนวตั้ง แนวนอน หรือแนวทะเเยง ก็ถือว่าชนะบิงโก

การบิงโกมีหลายรูปแบบตามตัวอย่าง
ตัวอย่างบิงโกแบบทะแยงซ้ายหรือทะแยงขวา

ตัวอย่างบิงโกแนวตั้งตรงแถวใดก็ได้

ตัวอย่างบิงโกแนวนอนตรงแถวใดก็ได้