ภาพทิวทัศน์ปักไหมข้อมูล : กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ สำนักวิชาการ

เผยแพร่ : 25 / ภาพทิวทัศน์ปักไหม / 2564picture

picture

picture

picture

picture

picture

picture

picture

picture

picture
วัตถุ : ภาพทิวทัศน์ปักไหม

ประเทศ : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ผู้รับมอบ : นางเจิ่น ถิ เติม ดาน (Hon. Mrs. Tran Thi Tam Dan) ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาเวียดนาม - ไทย และประธานคณะกรรมาธิการวัฒนธรรมการศึกษาเยาวชนและวัยรุ่นสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มอบให้ นายสุพร สุภสร ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – เวียดนาม เนื่องในโอกาสเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 6 - 10 ธันวาคม 2546

รายละเอียด : ภาพทิวทัศน์ปักด้วยไหม เป็นภาพคล้ายอ่าวฮาลอง ใส่กรอบโลหะสแตนเลสติดกระจกใส