แจกันทรงกระบอกข้อมูล : กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ สำนักวิชาการ

เผยแพร่ : 25 / มีนาคม / 2564picture

picture

picture

picture

picture

picture

picture

picture

picture

picture
วัตถุ : แจกันทรงกระบอก

ประเทศ : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ผู้รับมอบ : H.E. Tran A Pao ประธานสภากิจการชนกลุ่มน้อยประจำรัฐสภาเวียดนาม ได้มอบของที่ระลึกให้ นายสุพร สุภสร ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – เวียดนาม เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยและเยี่ยมชมรัฐสภา ระหว่างวันที่ 17 – 24 สิงหาคม 2546

รายละเอียด : แจกันดินเผาทรงกระบอก สูง 27 ซม. เขียนลายภาพหญิงแต่งชุดพื้นเมืองและเขียนตัวอักษรเวียดนาม