แจกันดินเผาลายนกข้อมูล : กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ สำนักวิชาการ

เผยแพร่ : 25 / มีนาคม / 2564picture

picture

picture

picture

picture

picture

picture

picture

picture

picture
วัตถุ : แจกันดินเผาลายนก

ประเทศ : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ผู้รับมอบ : ได้รับมอบจากประธานคณะกรรมการสภาประชาชนเมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

รายละเอียด : แจกันดินเผาขนาดใหญ่สีน้ำตาล ความสูง 45 ซม. เขียนลายนก ต้นไม้ ลำธาร และตัวอักษรบริเวณคอแจกัน