เหยือกดินเผาข้อมูล : กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ สำนักวิชาการ

เผยแพร่ : 25 / มีนาคม / 2564picture

picture

picture

picture

picture

picture

picture

picture
วัตถุ : เหยือกดินเผา

ประเทศ : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ผู้รับมอบ : นายเจือง กลาง เดือก รองประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มอบให้นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2547 ณ รัฐสภาไทย

รายละเอียด : เหยือกดินเผาเคลือบสีเขียวเข้ม ส่วนบนของเหยือกมีรูปทรงคล้ายนก ส่วนปลายหางนก มีฝาปิด