แจกันเขียนลายนูนข้อมูล : กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ สำนักวิชาการ

เผยแพร่ : 25 / มีนาคม / 2564picture

picture

picture

picture

picture

picture

picture

picture

picture

picture

picture

picture

picture

picture
วัตถุ : แจกันเขียนลายนูน

ประเทศ : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ผู้รับมอบ : ได้รับมอบจากนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ อดีตประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เนื่องในโอกาสที่ นายเหวียน ฝู่ จ่อง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (NGUYEN PHU TRONG : GENERAL SECRETARY CENTRAL COMMITTEE COMMUNIST PARTY OF VIETNAM) เข้าเยี่ยมคารวะ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556

รายละเอียด : แจกันเซรามิก สูง 32 ซม. เขียนลายนูนรูปดอกไม้โทนสีแดง - ส้ม บนกิ่งและใบสีเขียว