แจกันเผาเคลือบทรงกลมข้อมูล : กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ สำนักวิชาการ

เผยแพร่ : 25 / มีนาคม / 2564picture

picture

picture

picture

picture

picture

picture
วัตถุ : แจกันเผาเคลือบทรงกลม

ประเทศ : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ผู้รับมอบ : ผู้แทนจากรัฐสภาอินโดนีเซีย มอบให้ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมรัฐสภาไทย

รายละเอียด : แจกันเคลือบดินเผาทรงกลม สูง 23 ซม. ปากเล็ก สีน้ำตาล จารึกข้อความว่า “EXCLUSIVELY FOR THE NATIONAL ASSEMBLY OF S.R.VIETNAM” ที่ก้นแจกัน