ฆ้องทองเหลืองจำลองข้อมูล : กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ สำนักวิชาการ

เผยแพร่ : 11 / สิงหาคม / 2564picture

picture

picture

picture
วัตถุ : ฆ้องทองเหลืองจำลอง

ประเทศ : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผู้รับมอบ : นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้รับมอบจาก นายทองสิง ทำมะวงดำรง นายกรัฐมนตรีลาว ผ่านนายหลี บุนค้ำ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เนื่องในโอกาสที่เข้าเยี่ยมคารวะ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555

รายละเอียด : ฆ้องทองเหลืองทรงกลม พร้อมไม้ตี จำนวน 1 ชิ้น บรรจุในกรอบรูป ขนาด 33 x 37 x 8 ซม. (กว้างxยาวxหนา) ตัวฆ้อง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 ซม. ไม้ตีฆ้อง ความยาว 18 ซม.