เครื่องดนตรีจำลองข้อมูล : กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ สำนักวิชาการ

เผยแพร่ : 11 / สิงหาคม / 2564picture

picture

picture

picture

picture

picture
วัตถุ : เครื่องดนตรีจำลอง

ประเทศ : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผู้รับมอบ : นายจเร พันธุ์เปรื่อง เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้รับมอบจาก นายสุบัน สะวะบุต รองเลขาธิการสภาแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ อาคารรัฐสภา ถนนอู่ทองใน

รายละเอียด : เป็นเครื่องดนตรีจำลอง 3 ชนิด ได้แก่ แคน ฉิ่ง ฉาบ รวมทั้งกระติบข้าวเหนียวจำลอง มีป้ายโลหะข้อความว่า “LAOS” ขนาดเล็ก และดอกจำปาลาว ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติลาว บรรจุภายในกรอบรูป ขนาด 42.5 x 34 ซม.