โถโลหะดุนลายข้อมูล : กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ สำนักวิชาการ

เผยแพร่ : 11 / สิงหาคม / 2564picture

picture

picture

picture

picture
วัตถุ : โถโลหะดุนลาย

ประเทศ : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผู้รับมอบ : นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ได้รับมอบจากประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน เนื่องในโอกาสที่เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมคณะ เดินทางไปเข้าร่วมประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 35 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 14 – 20 กันยายน 2557

รายละเอียด : เป็นเครื่องดนตรีจำลอง 3 ชนิด ได้แก่ แคน ฉิ่ง ฉาบ รวมทั้งกระติบข้าวเหนียวจำลอง มีป้ายโลหะข้อความว่า “LAOS” ขนาดเล็ก และดอกจำปาลาว ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติลาว บรรจุภายในกรอบรูป ขนาด 42.5 x 34 ซม.