แคนโลหะจำลองข้อมูล : กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ สำนักวิชาการ

เผยแพร่ : 11 / สิงหาคม / 2564picture

picture

picture

picture
วัตถุ : แคนโลหะจำลอง

ประเทศ : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผู้รับมอบ : คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้รับมอบเนื่องในโอกาสเข้าร่วมการประชุม AIPA Caucus ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 8 – 12 สิงหาคม 2559 ณ เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

รายละเอียด : แคนโลหะจำลอง ขนาดกว้าง 4 ซม. สูง 18.5 ซม. มีป้ายโลหะข้อความว่า “LAOS” และดอกจำปาลาว ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติลาว บรรจุอยู่ในกรอบรูปขนาด 21.5 x 33 ซม.