ผ้าทอลาวครั่งข้อมูล : กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ สำนักวิชาการ

เผยแพร่ : 11 / สิงหาคม / 2564picture

picture

picture

picture

picture

picture

picture
วัตถุ : ผ้าทอลาวครั่ง

ประเทศ : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผู้รับมอบ : นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้รับมอบจากผู้แทนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เนื่องในโอกาสเดินทางไปเข้าร่วมประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 16 -19 กันยายน 2555 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

รายละเอียด : ผ้าทอลาวครั่ง หรือผ้าซิ่นตีนจก เป็นผ้าฝ้ายทอและจกมัดหมี่ มีรูปแบบและสีสันที่สวยงาม เน้นใช้ 5 สี คือ สีแดง สีดำ สีขาว สีเหลือง และสีเขียว ผืนผ้าขนาด 76 x 165 ซม.