ผ้าทอมือลายพื้นเมืองข้อมูล : กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ สำนักวิชาการ

เผยแพร่ : 11 / สิงหาคม / 2564picture

picture

picture

picture

picture

picture
วัตถุ : ผ้าทอมือลายพื้นเมือง

ประเทศ : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผู้รับมอบ : นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ได้รับมอบเนื่องในโอกาสที่เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทยในการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ครั้งที่ 34 ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน บรูไนดารุสซาลาม ระหว่างวันที่ 17 – 23 กันยายน 2556

รายละเอียด : เป็นผ้าฝ้ายทอมือแบบมีชายผ้าที่ปลายผ้าทั้งสองด้าน พื้นสีแดงเข้ม สลับด้วยลายเป็นช่วง ๆ ตลอดผืน ผืนผ้าขนาด 43 ซม. x 180 ซม.