ของที่ระลึกจากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ข้อมูล : กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ สำนักวิชาการ

เผยแพร่ : 18 / พฤษภาคม / 2564

 

ความสัมพันธ์ของรัฐสภาไทย - รัฐสภาฟิลิปปินส์ไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2492 ทั้งสองประเทศมีความร่วมมือที่ดีต่อกันในเวทีระหว่างประเทศ และส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือด้านศาสนา ความเชื่อ และวัฒนธรรม กันตลอดมา

ในส่วนความสัมพันธ์ของรัฐสภา ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับที่ดีต่อกัน ระดับทวิภาคี ในปี พ.ศ. 2536 รัฐสภาไทยได้จัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ฟิลิปปินส์ (Thailand-Philippines Parliamentary Friendship Group) เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของรัฐสภาทั้งสองประเทศ ทั้งนี้ รัฐสภาของทั้งสองประเทศมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันตลอดมา นอกจากนี้ ในระดับพหุภาคี รัฐสภาทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ในรูปการเป็นภาคีสมาชิกสหภาพรัฐสภา (Inter-Parliamentary Union : IPU) สหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก (Asian- Pacific Parliamentarians’ Union : APPU) สมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly : AIPA) สมัชชารัฐสภาเอเชีย (Asian Parliamentary Assembly : APA) และการประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (Asia-Pacific Parliamentary Forum : APPF) ร่วมกัน

ฉะนั้น การพบปะกันระหว่างสมาชิกรัฐสภาของทั้งสองประเทศกระทำในโอกาสที่คณะผู้แทนรัฐสภาทั้งสองประเทศเดินทางเข้าร่วมการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศในองค์กรดังกล่าว รวมทั้งการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องteam-member

ที่เสียบนามบัตรหอยสังข์team-member

ภาชนะวางของเปลือกหอยมุกteam-member

เรือสำเภาเปลือกหอยteam-member

จานเปลือกหอยteam-member

ชุดกล่องเครื่องเขียนteam-member

กล่องใส่ซิการ์และลูกกอล์ฟteam-member

แถบผ้าคล้องคอteam-member

แจกันเซรามิกteam-member

จานทองเหลือง