โลหะดุนลายรูปมัสยิดข้อมูล : กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ สำนักวิชาการ

เผยแพร่ : 11 / พฤศจิกายน / 2564


วัตถุ : โลหะดุนลายรูปมัสยิด

ประเทศ : บรูไนดารุสซาลาม

ผู้รับมอบ : ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้รับมอบเนื่องในโอกาสเข้าร่วมประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเชียน ครั้งที่ 38 ระหว่างวันที่ 14-20 กันยายน 2560 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

รายละเอียด : โลหะดุนลายรูปมัสยิดสุลต่าน Omar Ali Saifuddien บรรจุในกรอบไม้ขนาด 17.8 x 17.8 ซม. มีป้ายโลหะสีทองข้อความว่า Masjid Sultan Omar Ali Saifuddien, Brunei Darussalam และป้ายโลหะข้อความว่า With the Compliments of Pehin Dato Abdul Rahman Taib, Speaker of Legislative Council Brunei Darussalam