ที่ทับกระดาษข้อมูล : กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ สำนักวิชาการ

เผยแพร่ : 11 / พฤศจิกายน / 2564


วัตถุ : ที่ทับกระดาษ

ประเทศ : บรูไนดารุสซาลาม

ผู้รับมอบ : คณะผู้แทนรัฐสภาไทยได้รับมอบจากตัวแทนรัฐสภาบรูไน เนื่องในโอกาสเข้าร่วมประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด : ที่ทับกระดาษรูปทรงแปดเหลี่ยม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.3 ซม. สูง 4 ซม. ทำจากเรซิ่น ด้านในมีเปลือกหอย หอยมุก ปู ปะการัง