ผ้าทอลายบรรจุกรอบรูปข้อมูล : กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ สำนักวิชาการ

เผยแพร่ : 11 / พฤศจิกายน / 2564


วัตถุ : ผ้าทอลายบรรจุกรอบรูป

ประเทศ : บรูไนดารุสซาลาม

ผู้รับมอบ : นายพิทูร พุ่มหิรัญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้รับมอบจากประธานรัฐสภาบรูไน เนื่องในโอกาสเข้าร่วมประชุม AIPA ระหว่างวันที่ 2 - 8 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี

รายละเอียด : ผ้าทอลาย ผืนผ้าสีเหลืองทอง ลวดลายทอผ้าสีชมพู เชียว ม่วง บรรจุในกรอบไม้สีน้ำตาลขนาด 29 x 62 ซม. มีป้ายโลหะที่มุมกรอบรูปข้อความว่า With Compliments from The Delegation of Brunei Darussalam