โล่ที่ระลึกสีทองข้อมูล : กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ สำนักวิชาการ

เผยแพร่ : 11 / พฤศจิกายน / 2564


วัตถุ : โล่ที่ระลึกสีทอง

ประเทศ : บรูไนดารุสซาลาม

ผู้รับมอบ : นายอุทัย พิมพ์ใจชน ประธานรัฐสภา ได้รับมอบจากหัวหน้าคณะประเทศผู้สังเกตการณ์พิเศษบรูไนดารุสซาลาม เนื่องในโอกาสการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การรัฐสภาอาเซียน (AIPO) ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 2 - 7 กันยายน 2544 ณ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด : โล่ที่ระลึกรูปทรงสี่เหลี่ยมขนาด 20 x 15 ซม. ทำด้วยโลหะสีทองบนแผ่นไม้ จารึกอักษรภาษาอังกฤษ คำว่า COUNCILS OF STATE BRUNEI DARUSSALAM WITH THE COMPLIMENTS FROM BRUNEI DELEGATION 22 nd AIPO GENERAL ASSEMBLY, 2 - 7 SEPTEMBER 2001, BANGKOK บรรจุในกล่องกำมะหยี่สีแดง