โล่ที่ระลึกอะคริลิกข้อมูล : กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ สำนักวิชาการ

เผยแพร่ : 11 / พฤศจิกายน / 2564


วัตถุ : โล่ที่ระลึกอะคริลิก

ประเทศ : บรูไนดารุสซาลาม

ผู้รับมอบ : คณะผู้แทนรัฐสภาไทยได้รับมอบจากหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาบรูไน เนื่องในโอกาสเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่องค์การรัฐสภาอาเซียน (AIPO) ครั้งที่ 27 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 10 - 15 กันยายน 2549

รายละเอียด : โล่ที่ระลึกรูปทรงเหลี่ยมมุมตัด ขนาด 17 x 11 ซม. ทำด้วยวัสดุอะคริลิก มีตราสัญลักษณ์ ADIL LAILA BAHAGIA และมีข้อความว่า COUNCILS OF STATE BRUNEI DARUSSALAM WITH THE COMPLIMENTS FROM BRUNEI DELEGATION 27 th AIPO GENERAL ASSEMBLY, 7 - 15 SEPTEMBER, PHILIPPINES มีลวดลายล้อมรอบตราสัญลักษณ์และข้อความ