โล่ที่ระลึกทรงกลมภาพอาคารรัฐสภาบรูไนข้อมูล : กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ สำนักวิชาการ

เผยแพร่ : 11 / พฤศจิกายน / 2564


วัตถุ : โล่ที่ระลึกทรงกลมภาพอาคารรัฐสภาบรูไน

ประเทศ : บรูไนดารุสซาลาม

ผู้รับมอบ : นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา ได้รับมอบจากผู้แทนรัฐสภาบรูไน เนื่องในโอกาสเข้าร่วมประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 17 – 24 กันยายน 2554 ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

รายละเอียด : โล่ที่ระลึกรูปทรงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 19 ซม. ทำด้วยกระเบื้องเคลือบ มีภาพอาคารรัฐสภาบรูไน และข้อความว่า “NEW DEWAN MAJLIS BUILDING” ขอบโล่มีลวดลายล้อมรอบ ขอบด้านบนมีข้อความว่า LEGISLATIVE COUNCIL, BRUNEI DARUSSALAM ส่วนด้านล่างมีข้อความเป็นภาษาบรูไน