โล่ที่ระลึกภาพอาคารรัฐสภาบรูไนข้อมูล : กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ สำนักวิชาการ

เผยแพร่ : 11 / พฤศจิกายน / 2564


วัตถุ : โล่ที่ระลึกภาพอาคารรัฐสภาบรูไน

ประเทศ : บรูไนดารุสซาลาม

ผู้รับมอบ : คณะผู้แทนรัฐสภาไทยได้รับมอบจากตัวแทนรัฐสภาบรูไน เนื่องในโอกาสเข้าร่วมประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 19 – 24 สิงหาคม 2551 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

รายละเอียด : โล่อะคริลิค ขนาดสูงประมาณ 11 ซม. ภาพอาคารรัฐสภาบรูไน ด้านล่างภาพอาคารมีข้อความว่า CENDERAHATI, CEMPENA PEMBUKAAN RASMI, BANGUNAN BARU DEWAN MAJLIS, SAFAR / RABIULAWAL 1429H / MAC2008M