โล่ที่ระลึกรูปอาคาร HIGH Courtข้อมูล : กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ สำนักวิชาการ

เผยแพร่ : 11 / พฤศจิกายน / 2564


วัตถุ : โล่ที่ระลึกรูปอาคาร High Court - Supreme Court

ประเทศ : บรูไนดารุสซาลาม

ผู้รับมอบ : คณะผู้แทนรัฐสภาไทยได้รับมอบเนื่องในโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ บรูไนดารุสซาลาม ระหว่างวันที่ 13 - 16 พฤษภาคม 2556

รายละเอียด : โล่ที่ระลึกรูปทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 16 x 18 ซม. สีน้ำตาล ทำจากไม้ ตรงกลางเป็นภาพลายเส้นอาคาร High Court - Supreme Court ด้านบนมีข้อความ High Court - Supreme Court Building ด้านล่างมีคำว่า “Brunei Darussalam”